ماموریت ، چشم انداز ، اهداف

ماموریت ، چشم انداز ، اهداف

 

 

ماموریت: ارائه خدمات و محصولات فولادي، با راه حل هاي جديد براي مشتريان

 

چشم انداز: الگوی برتر در صنایع تکمیلی فولاد-افق1400

 

ارزش های سازمان: 

  • صداقت، شفافیت و عدالت
  • خشنودی ذینفعان
  • حفظ کرامت انسانی
  •  توسعه پایدار و بهبود مستمر با رعایت ایمنی