تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

طراحی و ساخت ستاره نواربری(1)و نمدی پنوماتیک

 

ادامه مطلب ...

ارتقاء خط گرم 4

 این پروژه که حدود هفت ماه بطول انجامید، یکی از بزرگترین دستاوردهای مجموعه صنیع کاوه به ویژه تیم تحقیق و توسعه بشمار می رود . 

ادامه مطلب ...

ارتقاء خط نواربری 1

ارتقاء خط نواربری 1 توسط واحد فنی شرکت در سال 1393

ادامه مطلب ...

ارتقاء خط لولینگ

در راستاي اهداف شركت در بخش توسعه تکنولوژی و ظرفیت خطوط و ارتقای کمی و کیفی محصول در تيرماه 93 توسط واحد فني و مهندسي شركت آغاز گرديد و در اوايل آبان ماه به بهره برداري رسيد  . تصاوير مربوط 

ادامه مطلب ...